VibratoBij de keuze van een trekharmonica staat de toonsoort centraal en natuurlijk is de stemming belangrijk, want dat bepaald immers wat je er mee wil. Zo wordt voor een C/F trekzak gekozen voor lesdoeleinden en om in Nederland samen te spelen met andere spelers. Voor een G/C wordt meestal gekozen als er samen wordt gespeeld met andersoortige instrumenten, bijvoorbeeld bij folk. Maar ook de A/D (mooi bij zang) of de Bes/Es voor een combinatie met blazers kunnen keuzen zijn. Veel minder aandacht wordt besteed aan de toonvorming ofwel het timbre, terwijl daarin toch grote verschillen waarneembaar zijn. Onderstaand kan je dergelijke verschillen eens beluisteren, hetgeen je keuze vergemakkelijkt bij een volgende stembeurt van je instrument.

Swing Vibrato
Light ½ Swing Vibrato
Medium ½ Swing Vibrato
Loud ½ Swing Vibrato
Musette Vibrato 2-korig Light
Musette Vibrato 2-korig Loud
Musette Vibrato 3-korig
Bron (met toestemming) www.pianoabretelles.fr