Akkoordgenerator

 
 
Stemming
Invoer noten diskant
Start opnieuw

Toelichting
Deze akkoordgenerator kan een hulpje zijn om het juiste basakkoord snel te vinden. Tot zes noten (binnen een maat) kunnen worden ingevoerd en de akkoordgenerator geeft suggesties met een percentage over de waarschijnlijkheid van de toepasselijkheid.

Tip
- Indien er meerdere dezelfde noten in de maat staan, dan deze ook meermalen invoeren.
- Een langere maat wordt soms ondersteund door meerdere verschillende basakkoorden.
  Hak de maat in stukjes als het niet lekker loopt, bijv. 2 x 3 tellen in een 6/8ste maat.
- Zit er een langere noot in de maat, voer dan de toon twee maal in.

Voorbehoud
Toepassing van akkoorden is niet strikt gebonden aan de gebruikte noten. Er spelen meer muziektechnische elementen mee, maar ook gevoel, passie en emotie. Zie dit programma dus slechts als een hulpmiddel.