4 Bezoekers Online!
 

Pagina 1

 

In deel 1 hebben we gezien dat op de buitenrij alle tonen -duwend gespeeld- tot het C-akkoord behoren. Dit zijn dus de tonen C - E- G. Aangezien die combinatie een akkoord vormt, moet dit dus ook aan de baskant gevonden kunnen worden. De twee bastoetsen rechts beneden zijn respectievelijk de C-grondtoon en daarnaast het C-akkoord. Zie de volgende animatie.

Pagina 2

 

In notatieschrift wordt een grondbas met een hoofdletter geschreven en een akkoord met een kleine letter.

Pagina 3

Nu we weten waar de C-E-G's duwend op de buitenrij aan de diskant te vinden zijn en de C-grondbas en het c-akkoord aan de baskant ook duidelijk zijn, zoeken we het vergelijk.Letop dat de C-grondbas aan de baskant een toon is die qua toonhoogte niet aan de diskant te vinden is. Het is dus echt een bastoon. Het c-akkoord echter wel, namelijk de drie centrale G-C-E-toetsen (zie animatie). Probeer nu links en rechts hetzelfde akkoord te spelen voor een goed begrip.

Pagina 4

 

 Oefening

* Speel duwend het c-akkoord aan de baskant en speel door elkaar allerlei tonen op de buitenrij aan de diskant. Merk op dat geen enkele toon vals klinkt omdat al die tonen tot het c-akkoord behoren.

* Ieder akkoord bestaat uit drie tonen (grondtoon, terts en kwint). De volgorde waarin die tonen staan maakt niets uit, dus C-E-G en G-C-E zijn hetzelfde akkoord.

Einde deel 2

(Ga naar deel 3)

   

 Aantal malen gelezen: 6643